Marec sa už tradične zvykne spájať s mesiacom kníh. V rámci toho vás Kultúrne a turistické centrum Bardejov „Poľsko-slovenský dom“ a autori srdečne pozývajú na prezentáciu básnických zbierok: ...neviem kráčať po hladine/Janko Račko a V znamení jablka/Lýdia Džundová, ktorá sa bude konať dňa 25.3.2022 (piatok) o 17.00 hod. v galérii Poľsko-slovenského domu v Bardejove na Radničnom námestí 24. Tešíme sa na vás!

Račko Džundová2

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG