Vážení priatelia kultúry, histórie a mesta Bardejov,
dovoľujeme si Vás pozvať na spomienkové podujatie venované 200.výročiu narodenia významného bardejovského rodáka a skladateľa európskeho významu – Bélu Kélera.
Podujatie sa uskutoční presne v deň výročia jeho narodenín – 13.2.2020 ( štvrtok) v Poľsko-slovenskom dome na Radničnom námestí č.24 o 16.30 hod.
Okrem predstavenia osobnosti a diela Bélu Kélera bude v rámci tlačovej konferencie predstavený aj celoročný program osláv 200.výročia.
Predstavená bude aj príležitostná poštová pečiatka s týmto motívom.
Následne navštívime rodný dom Bélu Kélera a uctíme si aj pamiatku jeho rodičov na evanjelickom cintoríne, kde sú pochovaní.
Ak by ste sa chceli o Bélovi Kélerovi dozvedieť viac, navštívte stránku Spoločnosti Bélu Kélera, kde nájdete všetky informácie, fotodokumentáciu a notové materiály : https://bela-keler.webnode.cz/o-nas/

Béla Kéler nadovšetko miloval svoje rodné mesto a často sa sem vracal. Na ceste z Bardejova do Debrecína dokončil v roku 1858 svoj čardáš op.31, Spomienka na Bardejov. O jedenásť rokov neskôr vyšla tlačou prvá séria Brahmsových Uhorských tancov. Nie je všeobecne známe, že veľký Brahms, prevzal do svojho 5. uhorského tanca 32 taktov Kélerovho Bardejovského čardáša, bez akejkoľvek zmeny. Kým Brahmsov 5.uhorský tanec je všeobecne známy, Kélerov Bardejovský čardáš je takmer zabudnutý.

Pozvanka Keler

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG