Už jedenásty rok pre Vás Kultúrne a turistické centrum Bardejov premieta dobrodružné dokumentárne filmy z dielne a objektívu Expedičnej kamery.
Priaznivci adrenalínových a dobrodružných dokumentov si budú môcť v rámci Snow film festu aj tento rok vychutnať premietanie filmov v zasneženom šate. Už o mesiac dňa 22.11.2019 (piatok) od 18.00 hod. v Poľsko-slovenskom dome!

SFF plagat vyplneny

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG