Kultúrno-turistické centrum v Bardejove v spolupráci s Regionálnym centrom kultúry v Krosne Vás pozýva 28.5.2019 o 10.00 hod. na otvorenie výstavy Bobovská paličkovaná čipka. Otvorenie výstavy je spojené s ukážkou paličkovania čipky. Umiestnená je v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24, Bardejov a potrvá do 13.6.2019. Tešíme sa na Vás!

Čipka

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG