Mesto Bardejov Vás pozýva do Kina Žriedlo na festival ruských filmov - MOSFILM Vstup voľný! 

MOSFILM

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG