Vážená športová verejnosť,
 
Mesto Bardejov v spolupráci s Bardejovskou televíznou spoločnosťou s.r.o a Kultúrnym a turistickým centrom Bardejov pripravujú 54. ročník ankety o najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta Bardejov za rok 2016. ZA účelom objektívneho posúdenia športových výkonov v jednotlivých odvetviach Vás žiadame o predloženie návrhu na formulári, ktorý si môžete stiahnuť tu:
 
 
 
 
Žiadame vás o návrh maximálne troch najlepších športovcov , troch kolektívov a po jednej nominácii v nižšie uvedených špeciálnych kategóriách:
 
- Športovec roka do 17 rokov
 
- Talent roka
 
- Športová legenda
 
- Športová hviezdička - do 7 rokov
 
 
Vyplnený nominačný formulár doručte naskenovaný emailom na adresu rene.semanisin@bardejov.sk , poštou na adresu: MsÚ Bardejov - OŠaTK, Radničné námestie č.16 alebo osobne na podateľňu msÚ v zalepenej obálke označenej heslom " Športovec roka 2016" najneskôr do 5.1.2017
 
 
Po ukončení prvej fázy posudzovania návrhov budete môcť hlasovať aj v internetovej ankete o ktorej vás budeme informovať!
 
Veľmi pekne vám vopred  ďakujeme za vaše návrhy!
 
 
 
 
S pozdravom

Ing. Marcel Tribus

riaditeľ/director

Kultúrne a turistické centrum Bardejov

Poľsko - slovenský dom

Radničné námestie č. 24

085 01 Bardejov

Tel: +421 54 788 0 222

Fax: + 421 54 788 0 223

marcel.tribus@psd.sk

www.ktcbardejov.sk , www.virtualnypsd.sk

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG