Kultúrne a turistické centrum - Poľsko-slovenský dom v Bardejove v spolupráci s Gorlickým centrom kultúry - Poľsko – slovenským domom v Gorliciach, vyhlásilo v júni tohto roku v poradí už 5. ročník fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy. Súťaž je adresovaná školskej mládeži v dvoch vekových kategóriách do 12 rokov a do 20 rokov. Mládeži ponúka možnosť, objaviť a zdokumentovať krásy a jedinečnosť tohto regiónu, prostredníctvom fotografického objektívu. Fotografie, ktoré môžu súťažiaci prihlásiť do súťaže, majú odzrkadľovať ľudí, kultúru, prírodu a architektúru Nízkych Beskýd. Táto medzinárodná súťaž vrcholí a 20. 11.2015 je uzávierka prijímania fotografií. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na stránke KTC Bardejov. Zároveň pozývame všetkých, do vstupných priestorov Poľsko - slovenského domu, kde si môžu do 25.11.2015 prezrieť výstavu fotografických prác z minulých ročníkov tejto súťaže, a zároveň z nej načerpať inšpiráciu pre vlastnú tvorbu. Propozície na stiahnutie tu:pdfPropozicie2015.pdf

moj-beskid-niski-plakat-1

Plagátik

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG