Druhý ročník veľkej letnej súťaže Bardejovskí lovci perál, ktorá trvala počas letných mesiacov, veľkolepo ukončil Dráčik Ohniváčik.

      Tento rok sa do nej zapojilo vyše 1000 lovcov, no nie všetci boli úspešní a získali perlu.

      Dráčik, ktorý sa pred Veľkou nocou vyliahol na Radničnom námestí z megakraslice, pozval preto všetkých 350 úspešných lovcov do Promenádneho parku na slávnostné losovanie výhercov. Toto miesto mu je veľmi blízke, lebo práve pri fontánach sa pred časom prvý raz stretol s deťmi, ktoré mu tam mu vybrali jeho krásne meno. Tisíc perál, ktoré lovci získali pri plnení súťaží Dráčik starostlivo strážil v zlatých truhliciach. Bol veľmi šťastný, že ich všetky vyzbierali a on sa konečne môže vrátiť do dračej krajiny k svojim rodičom. Takmer celý priestor Promenádneho parku zaplnili šikovní, nedočkaví lovci. Niektorí z nich pomohli Ohniváčikovi zozbierať aj viac ako tridsať perál, a tak všetci netrpezlivo očakávali losovanie. Šťastní výhercovia boli odmenení a získali niektorú z tridsiatich zaujímavých vecných cien, medzi ktorými boli 2 bicykle, 2 tablety, mobilný telefón, a mnohé ďalšie ceny. Výhercom ich odovzdal primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak, pod záštitou ktorého sa celá súťaž konala a Ing. Marcel Tribus, riaditeľ KTC.

Dráčik udelil aj špeciálne ceny pre najúspešnejšiu lovkyňu perál, najúspešnejšieho lovca, obetavú mamičku a najaktívnejšiu rodinu. Mená všetkých výhercov súťaže nájdete na stránke KTC Bardejov.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí súťaž Bardejovskí lovci perál sponzorsky podporili. Patria k nim: Mesto Bardejov, Makos, Proxis s.r.o., Kabelko, Virtuality s.r.o., Bardejovské Kúpele a.s., Xawax, TIK Bardejov Lucia Guttová, Edymax, IKS Marianna Berecová, Obuv Xandra, Erpo Peter Gurský , Tanpress s.r.o. a KTC Bardejov.

     Aj keď sa Dráčikovi počas celého obdobia, ktoré medzi deťmi strávil veľmi páčilo, musel sa s nimi rozlúčiť. Sľúbil im však, že neodchádza navždy a určite ich ešte príde navštíviť. Jeho odchod do Dračej krajiny, však nebol hocijaký. Sprevádzali ho tajomné javy a záhadné bytosti, o ktorých Vás budeme v budúcnosti ďalej informovať.             

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG