Drevorezby a ikony

Kultúrne a turistické centrum Bardejov „Poľsko-slovenský dom“ v spolupráci s Vihorlatským múzeom v Humennom si Vás dovoľuje pozvať dňa 8.9.2015 o 16:30 na vernisáž výstavy troch vynikajúcich umelcov. Ich diela boli súčasťou 11.medzinárodného výtvarného plenéra INSITA 2015.

Prvým z nich je Ján Krlička, ktorého drevorezby vznikajú na základe biblických príbehov popretkávané detailmi súčasného života a motivované ľudovou tradíciou  pretavené do polychrómovaných reliéfov či plastík svätcov, piet a ukrižovaní. Sú pilierom jeho sakrálneho vnímania. Ďalší dvaja umelci pochádzajú z ukrajinského Ľvova.

Roman Zilinko sa venuje výtvarnej tvorbe, v ktorej doménu tvoria ikony, inšpirované tradičnou hucuľskou bukovinskou ľudovou ikonou.Ako podkladový materiál používa najmä drevo, využívajúc  jeho prirodzené vlastnosti.

Trio umelcov zakončuje Ostap Lozinskij. K jeho najväčšiemu hobby patrí zber ľudového umenia. Jeho ikony sú príbehmi, v ktorých nechýba spiritualita a emocionalita, podporená osobnou skúsenosťou a vnímaním kresťanských príbehov. Nenechajte si ujsť nádherné diela autorov, ktorých  kreativitu a šikovnosť určite oceníte, ich diela na Vás budú čakať v galérii Poľsko-slovenského domu do 2.10.2015. Všetci ste srdečne vítaní!

                                                                                                

Kultúrne a turistické centrum Bardejov 

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG