Pozývame Vás 9.2.2017 o 16:30 hod. do Poľsko-slovenského domu na prezentáciu novej publikácie Karpatský front 1914/1915. Súčasťou prezentácie budú aj prednášky na tému Karpatský front, v podaní Mgr. Martina Drobňáka. PhDr. Radoslav Turik Vám v prednáške priblíži Slovenské pluky rakúsko-uhorskej armády na fronte v Karpatoch. Tešíme sa na Vás!


Pozvanka BJ

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG