Otváracie hodiny - Pamätník holokaustu

Prechádzame na letný režim otváracích hodín v Pamätníku holokaustu. Všetci ste srdečne vítaní!

Plaque to Scale A3 FINAL for print2 no marks

Propagácia programu - poľský jazyk

Informujeme o možnosti štúdia poľského jazyka a kultúry v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa programu Stredoeurópske štúdiá

na FF PU v Prešove. Je to denné štúdium zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo s výukou poľského jazyka od základov v kombinácii s ďalšími predmetmi tzv. kultúrnych štúdií (história, geografia, literatúra, kultúra, preklad, interkultúrna komunikácia, manažment) a nemeckým jazykom. Výučba prebieha aj v kultúrne zmiešaných skupinách, keďže pre cudzincov je namiesto poľštiny jazykom profilácie slovenčina. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na uvedených adresách, resp. elektronickou poštou na adrese: ivana.slivkova@unipo.sk
Viac info na webstránke: www.ses.unipo.sk

 

leták SEŠ 1

leták SEŠ 2

 

Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy

Kultúrne a turistické centrum - Poľsko-slovenský dom v Bardejove v spolupráci s Gorlickým centrom kultúry - Poľsko – slovenským domom v Gorliciach, vyhlásilo v júni tohto roku v poradí už 5. ročník fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy. Súťaž je adresovaná školskej mládeži v dvoch vekových kategóriách do 12 rokov a do 20 rokov. Mládeži ponúka možnosť, objaviť a zdokumentovať krásy a jedinečnosť tohto regiónu, prostredníctvom fotografického objektívu. Fotografie, ktoré môžu súťažiaci prihlásiť do súťaže, majú odzrkadľovať ľudí, kultúru, prírodu a architektúru Nízkych Beskýd. Táto medzinárodná súťaž vrcholí a 20. 11.2015 je uzávierka prijímania fotografií. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na stránke KTC Bardejov. Zároveň pozývame všetkých, do vstupných priestorov Poľsko - slovenského domu, kde si môžu do 25.11.2015 prezrieť výstavu fotografických prác z minulých ročníkov tejto súťaže, a zároveň z nej načerpať inšpiráciu pre vlastnú tvorbu. Propozície na stiahnutie tu:pdfPropozicie2015.pdf

moj-beskid-niski-plakat-1

Plagátik

Výstava v Krakowe o Bardejove

Mestská rozpočtová organizácia Kultúrne a turistické centrum Bardejov prevádzkuje Poľsko-slovenský dom už ôsmy rok. Počas tohto obdobia nadviazalo spoluprácu v rámci organizovania podujatí a výstav doma aj v zahraničí s desiatkami organizácií a množstvom umelcov. Skúsenosti  a kontakty z tejto spolupráce sa snaží využívať  pre propagáciu nášho krásneho mesta. Tak tomu bolo aj v prípade prvej tohtoročnej výstavy, ktorú  pod záštitou primátora mesta Bardejov– MUDr.Borisa Hanuščaka a Veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku - J.E. Dušana Krištofíka pripravilo KTC Bardejov v spolupráci so Šarišským múzeom a múzeami v Poľsku. K výstave bola vydaná aj 35 stranová dvojjazyčná publikácia. Autormi výstavy a publikácie sú Marek Zalewski (texty a foto) , František Gutek (texty a preklad), Ing.Marcel Tribus ( foto a grafická úprava) a Ján Bošnovič (foto). Výstavu podporili aj Slovenská agentúra cestovného ruchu a OOCR Šariš . Prvýkrát sa výstava predstavila v Krakove. Vernisáž sa uskutočnila v piatok 8.1.2016 o 15.00 hod. v Archeologickom múzeu na ul.Senackej neďaleko Wawelu. Výstavu otvorili Jacek Gorsky - riaditeľ múzea archeológie v Krakowe a generálny konzul SR v Krakowe - Ivan Škorupa spolu so zástupcami samosprávy viceprimátorom RNDr. Marcelom Tribusom a prednostom Mestského úradu v Bardejove – Ing.Jurajom Popjakom. Prítomní boli samozrejme aj autori výstavy, ktorí výstavu predstavili. Medzi množstvom hostí bolo aj viacero zástupcov diplomatických zastúpení krajín so sídlom  v Krakove ( napr. Malta, USA, Francúzsko), ktorých obrázky nášho mesta zaujali a dúfajme, že podnietili k budúcej návšteve. Výstava v rokoch 2016-2017 na svojej púti navštívi 17 miest v Poľsku. Najbližšie sa predstaví vo februári v meste Vroclav.

 

Ing. Marcel Tribus

20160108- DSC6147

Bardejovskí lovci perál sa tešili z výhier

      Druhý ročník veľkej letnej súťaže Bardejovskí lovci perál, ktorá trvala počas letných mesiacov, veľkolepo ukončil Dráčik Ohniváčik.

      Tento rok sa do nej zapojilo vyše 1000 lovcov, no nie všetci boli úspešní a získali perlu.

      Dráčik, ktorý sa pred Veľkou nocou vyliahol na Radničnom námestí z megakraslice, pozval preto všetkých 350 úspešných lovcov do Promenádneho parku na slávnostné losovanie výhercov. Toto miesto mu je veľmi blízke, lebo práve pri fontánach sa pred časom prvý raz stretol s deťmi, ktoré mu tam mu vybrali jeho krásne meno. Tisíc perál, ktoré lovci získali pri plnení súťaží Dráčik starostlivo strážil v zlatých truhliciach. Bol veľmi šťastný, že ich všetky vyzbierali a on sa konečne môže vrátiť do dračej krajiny k svojim rodičom. Takmer celý priestor Promenádneho parku zaplnili šikovní, nedočkaví lovci. Niektorí z nich pomohli Ohniváčikovi zozbierať aj viac ako tridsať perál, a tak všetci netrpezlivo očakávali losovanie. Šťastní výhercovia boli odmenení a získali niektorú z tridsiatich zaujímavých vecných cien, medzi ktorými boli 2 bicykle, 2 tablety, mobilný telefón, a mnohé ďalšie ceny. Výhercom ich odovzdal primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak, pod záštitou ktorého sa celá súťaž konala a Ing. Marcel Tribus, riaditeľ KTC.

Dráčik udelil aj špeciálne ceny pre najúspešnejšiu lovkyňu perál, najúspešnejšieho lovca, obetavú mamičku a najaktívnejšiu rodinu. Mená všetkých výhercov súťaže nájdete na stránke KTC Bardejov.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí súťaž Bardejovskí lovci perál sponzorsky podporili. Patria k nim: Mesto Bardejov, Makos, Proxis s.r.o., Kabelko, Virtuality s.r.o., Bardejovské Kúpele a.s., Xawax, TIK Bardejov Lucia Guttová, Edymax, IKS Marianna Berecová, Obuv Xandra, Erpo Peter Gurský , Tanpress s.r.o. a KTC Bardejov.

     Aj keď sa Dráčikovi počas celého obdobia, ktoré medzi deťmi strávil veľmi páčilo, musel sa s nimi rozlúčiť. Sľúbil im však, že neodchádza navždy a určite ich ešte príde navštíviť. Jeho odchod do Dračej krajiny, však nebol hocijaký. Sprevádzali ho tajomné javy a záhadné bytosti, o ktorých Vás budeme v budúcnosti ďalej informovať.             

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

webdesign Webdesign, tvorba web stránok