Fotografický konkurz

Plakat o konkursie

Otváracie hodiny - Pamätník holokaustu

Prechádzame na letný režim otváracích hodín v Pamätníku holokaustu. Všetci ste srdečne vítaní!

Plaque to Scale A3 FINAL for print2 no marks

Výstava v Krakowe o Bardejove

Mestská rozpočtová organizácia Kultúrne a turistické centrum Bardejov prevádzkuje Poľsko-slovenský dom už ôsmy rok. Počas tohto obdobia nadviazalo spoluprácu v rámci organizovania podujatí a výstav doma aj v zahraničí s desiatkami organizácií a množstvom umelcov. Skúsenosti  a kontakty z tejto spolupráce sa snaží využívať  pre propagáciu nášho krásneho mesta. Tak tomu bolo aj v prípade prvej tohtoročnej výstavy, ktorú  pod záštitou primátora mesta Bardejov– MUDr.Borisa Hanuščaka a Veľvyslanca Slovenskej republiky v Poľsku - J.E. Dušana Krištofíka pripravilo KTC Bardejov v spolupráci so Šarišským múzeom a múzeami v Poľsku. K výstave bola vydaná aj 35 stranová dvojjazyčná publikácia. Autormi výstavy a publikácie sú Marek Zalewski (texty a foto) , František Gutek (texty a preklad), Ing.Marcel Tribus ( foto a grafická úprava) a Ján Bošnovič (foto). Výstavu podporili aj Slovenská agentúra cestovného ruchu a OOCR Šariš . Prvýkrát sa výstava predstavila v Krakove. Vernisáž sa uskutočnila v piatok 8.1.2016 o 15.00 hod. v Archeologickom múzeu na ul.Senackej neďaleko Wawelu. Výstavu otvorili Jacek Gorsky - riaditeľ múzea archeológie v Krakowe a generálny konzul SR v Krakowe - Ivan Škorupa spolu so zástupcami samosprávy viceprimátorom RNDr. Marcelom Tribusom a prednostom Mestského úradu v Bardejove – Ing.Jurajom Popjakom. Prítomní boli samozrejme aj autori výstavy, ktorí výstavu predstavili. Medzi množstvom hostí bolo aj viacero zástupcov diplomatických zastúpení krajín so sídlom  v Krakove ( napr. Malta, USA, Francúzsko), ktorých obrázky nášho mesta zaujali a dúfajme, že podnietili k budúcej návšteve. Výstava v rokoch 2016-2017 na svojej púti navštívi 17 miest v Poľsku. Najbližšie sa predstaví vo februári v meste Vroclav.

 

Ing. Marcel Tribus

20160108- DSC6147

Propagácia programu - poľský jazyk

Informujeme o možnosti štúdia poľského jazyka a kultúry v rámci bakalárskeho a magisterského stupňa programu Stredoeurópske štúdiá

na FF PU v Prešove. Je to denné štúdium zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo s výukou poľského jazyka od základov v kombinácii s ďalšími predmetmi tzv. kultúrnych štúdií (história, geografia, literatúra, kultúra, preklad, interkultúrna komunikácia, manažment) a nemeckým jazykom. Výučba prebieha aj v kultúrne zmiešaných skupinách, keďže pre cudzincov je namiesto poľštiny jazykom profilácie slovenčina. V prípade otázok nás prosím kontaktujte na uvedených adresách, resp. elektronickou poštou na adrese: ivana.slivkova@unipo.sk
Viac info na webstránke: www.ses.unipo.sk

 

leták SEŠ 1

leták SEŠ 2

 

Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy

Kultúrne a turistické centrum - Poľsko-slovenský dom v Bardejove v spolupráci s Gorlickým centrom kultúry - Poľsko – slovenským domom v Gorliciach, vyhlásilo v júni tohto roku v poradí už 5. ročník fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy. Súťaž je adresovaná školskej mládeži v dvoch vekových kategóriách do 12 rokov a do 20 rokov. Mládeži ponúka možnosť, objaviť a zdokumentovať krásy a jedinečnosť tohto regiónu, prostredníctvom fotografického objektívu. Fotografie, ktoré môžu súťažiaci prihlásiť do súťaže, majú odzrkadľovať ľudí, kultúru, prírodu a architektúru Nízkych Beskýd. Táto medzinárodná súťaž vrcholí a 20. 11.2015 je uzávierka prijímania fotografií. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na stránke KTC Bardejov. Zároveň pozývame všetkých, do vstupných priestorov Poľsko - slovenského domu, kde si môžu do 25.11.2015 prezrieť výstavu fotografických prác z minulých ročníkov tejto súťaže, a zároveň z nej načerpať inšpiráciu pre vlastnú tvorbu. Propozície na stiahnutie tu:pdfPropozicie2015.pdf

moj-beskid-niski-plakat-1

Plagátik

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

webdesign Webdesign, tvorba web stránok