Z dôvodov komplikácií spojených s opatreniami voči vírusu Covid -19 sa bohužiaľ autori nemohli zúčastniť na plánovanej vernisáži a tak sme výstavu dnes sprístupnili návštevníkom bez nich. Srdečne Vás pozývame na jej prehliadku do Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí!

WACLAW TUREK - Podkarpatské kaplnky

Fotograf, hudobník, básnik – 45 rokov pracoval v kultúre. V 70-tych rokoch pracoval ako fotožurnalista Podkarpacia a Nowin rzeszowskych. V rokoch 1977 - 1983 bol spolupracovníkom pobočky Rzeszów Národnej vydavateľskej agentúry. Od roku 2001 je prezidentom fotoklubu v Regionálnom centre pohraničných kultúr v Kraste. Spolupracuje s Fotoklubmi na Slovensku a na Ukrajine. Jeho výstava Podkarpackie kaplnky boli prezentované v Austrálii, Fínsku, Litve, na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine. Bol autorom minivýstav: Egypt, Španielsko, cintorín Anjeli, dve strany ulíc, na križovatke kultúr, Moja vášeň, Môj svet, Slúženie. Je členom Poľského fotografického klubu a Poľskej asociácie spisovateľov a publikoval 9 zbierok básní.
Za svoje úspechy v oblasti kultúry bol poctený: odznak zaslúženého aktivistu kultúry, striebra a Zlatého kríža za zásluhy, cenu starostu Krosna, cenu maršala regiónu Podkarpackie, odznak za zásluhy pre poľskú kultúru. Je držiteľom titulu fotografa čestného člena Zväzu slovenských fotografov. V roku 2015 získal zlatú medailu zaslúženú pre poľské fotografie, v roku 2017 získal bronzovú medailu za zásluhy kultúry GLORIA ARTIS, v roku 2018 získal medailu za zásluhy v meste Krosno.

OLGA NORBA - Transformácie

Narodila sa v Užhorode (Ukrajina). Maľovaním sa zaoberá od detstva. Umelecké vzdelanie získala v rodnom meste na výtvarnej škole. Po skončení štúdia pokračovala v rozvíjaní vlastného umeleckého štýlu. Pri tvorení obrazov uprednostňuje expresívne a živé farby, dynamicky vyjadrujúce filozofické myšlienky autorky. Obľúbenými materiálmi sú farebné ceruzky, akrylové a olejové farby. Zdrojom inšpirácie jej slúži príroda, predovšetkým kvety a stromy.

norbaturek plagat

© 2018 / Kultúrno - turistické centrum Bardejov / Poľsko - slovenský dom / TIK Bardejov / TIK BJ Kúpele / Pamätník Holokaustu / Osobné údaje

MG